წესები და პირობები

წესები და პირობები

გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს წესები და პირობები, შეამოწმოთ ფანჯარა „ვეთანხმები პირობებს“, რის შემდეგაც თქვენი რეგისტრაცია დასრულებულად ჩაითვლება.
Eleve11.ge-ზე რეგისტრაცია განიხილება, როგორც თქვენი თანხმობა ამ ხელშეკრულების ყველა პირობაზე.

ტერმინების განმარტებები:

თქვენ შემდგომში მოხსენიებული ხართ როგორც „მყიდველი“ / „მომხმარებელი“
Eleve11.ge შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „ვებგვერდი“ / „შუამავალი“
ხელშეკრულება - ეს ხელშეკრულება.
გასაყიდი ნივთი – პროდუქცია, რომელიც განთავსებულია საიტზე გასაყიდად
ნივთის მიწოდების დრო – დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც შუამავალი აწვდის მომხმარებელს შეძენილ ნივთს.

 1. Eleve11.ge ყიდის ნივთს გასაყიდად.
 2. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის მისი, არის ჭეშმარიტი და სწორი და ის პასუხისმგებელია ამ გარანტიის შეცდომის/დარღვევის ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
 3. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ მის მიერ მიღებული ინფორმაცია, პაროლი, ნებისმიერი სხვა კოდი/ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იქნება კონფიდენციალური, დაცული, მოვლილი, ის მიიღებს ყველა შესაბამის ზომას თავის დასაცავად. მათი გამჟღავნებიდან და ის იქნება პასუხისმგებელი ამ გარანტიისთვის.
 4. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ პასუხისმგებელია მისი რეგისტრაციის/ანგარიშის ყველა აქტივობაზე.
 5. მხარეები თანხმდებიან, რომ ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქტი/საქონელი შეიძლება აღარ იყოს მარაგში, რის შედეგადაც ტრანზაქცია გაუქმდება და თანხა სრულად დაუბრუნდება მყიდველს.
 6. მხარეები თანხმდებიან, რომ შუამავალს უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები ამ შეთანხმებაში, რომლის შესახებაც მან შეიძლება აცნობოს მყიდველს / მომხმარებელს ელექტრონული ფოსტით და / ან სატელეფონო ზარით.
 7. შუამავლის უფლებამოსილება შემოიფარგლება Eleve11.ge-ით გამყიდველის სახელით საიტზე ტრანზაქციის საგნისა და პირობების გამოქვეყნებით, ნივთების მიწოდებით.
 8. მყიდველი/მომხმარებელი იხდის საქონლის შესყიდვის ფასს საკრედიტო ბარათით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით შუამავალს წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.
 9. საქონელი ბრუნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი/საქონელი არ ემთხვევა ვებგვერდზე განთავსებულ ფოტოს და აღწერილობას.
 10. მომხმარებელი/მყიდველი აცხადებს, რომ აწვდის თავის მონაცემებს, კერძოდ, მომსახურების მისაღებად საჭირო ველების, სახელის, გვარის, ელ. ფოსტის, ტელეფონის ნომრის და ნებაყოფლობითი შუამავლის შევსებით. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად, მომხმარებლის/მყიდველის განაცხადის განხილვის, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის, ხარისხის მართვისა და გაუმჯობესების, მომსახურების რჩევისა თუ რეკომენდაციების შესასრულებლად.
 11. კლიენტი/მყიდველი აცხადებს, რომ მისი მონაცემები, კერძოდ, თუ იგი ავსებს არჩევით ველებს, აძლევს დაბადების თარიღს მის თანხმობას და ნებაყოფლობით შუამავალს – პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის, შეთავაზების მიზნით. სხვადასხვა აქციები, ფასდაკლებები და საჩუქრები.
 12. მომხმარებელს/მყიდველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს შუამავალს შეწყვიტოს მის შესახებ მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის გამოყენება, ასეთი მოთხოვნა უნდა გაიგზავნოს მისამართზე eleventrademark@gmail.co.
 13. მომხმარებელს/მყიდველს უფლება აქვს გააუქმოს რეგისტრაცია საიტზე ღილაკზე დაწკაპუნებით, რა შემთხვევაშიც მომხმარებელთან/მყიდველთან დაკავშირებული ყველა მონაცემი წაიშლება, რეგისტრაციის გაუქმების უფლება მომხმარებლის/მყიდველის უფლებაა.
 14. მომხმარებლის/მყიდველის რეგისტრაცია შეიძლება გაუქმდეს შუამავლის მიერ, თუ მომხმარებლის/მყიდველის რეგისტრაცია არღვევს სხვა პირების უფლებებსა და თავისუფლებებს.
 15. მომხმარებელი/მყიდველი უფლებამოსილია დარეგისტრირდეს საიტზე, სანამ არ გააუქმებს რეგისტრაციას.
 16. Eleve11.ge აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ მომხმარებლის/მყიდველის მიერ შეყვანილი ნებისმიერი სავალდებულო ან არასავალდებულო ინფორმაცია, ისევე როგორც ვებ-გვერდზე შესყიდვების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია, კონფიდენციალური იქნება და არ იქნება გამჟღავნებული მესამე პირებისთვის.

მიწოდების წესები

ნივთი მიწოდებულია

 • თბილისში – შეძენიდან 2-4 სამუშაო დღეში.
 • რეგიონებში – 3-5 სამუშაო დღის ინტერვალით.
 • სავალდებულოა ნივთის შემოწმება მიტანისთანავე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ზიანის შესაძლო დაგვიანებით გამოვლენა.
 • მისამართის ველში შეძენისას აუცილებელია მიუთითოთ ქალაქი და მისამართი, სადაც გსურთ ნივთის მიღება
 • ნივთი დაბრუნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ფოტოს და აღწერილობას. მიტანის ღირებულება არ ანაზღაურდება.
 • ნივთის დაბრუნებას / შეძენას უარი ეთქვა არა უგვიანეს, ვიდრე ელემენტი ადგილზე მიეწოდება.
 • თბილისი - 5 ლარი
 • თბილისის შემოგარენი - 10 ლარი
კალათა

სიახლეები

გაიგე ბოლო სიახლეები ჩვენ შესახებ,
დარეგისტრირდი და მიიღე 10% ფასდაკლება  
დღესვე. არ გამოტოვო ცალკეული პრომოები.
ჩაწერე სასურველი პროდუქტის/კატეგორიის სახელწოდება
მაღაზია
სურვილების სია
ჩემი ანგარიში